חרדים לשוק העבודה ?

01/12/2015

החלטת הממשלה להגדיל שוב את ההקצבות השונות  לחרדים, מעמידה בסכנה את המגמה  של השתלבות החרדים בשוק העבודה.

לא על התורה לבדה ! השתלבות החרדים בשוק העבודה חשובה לכולנו. גם אתם חרדים ? 

מנתוני  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה תמונה מהפכנית על תעסוקת חרדים במשק הישראלי. בשנת 2013 עלה שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים בגילאים 64-25 ל-56%, לעומת 40%-50% בשנים 2011-2002. גם בקרב הנשים החרדיות חל זינוק משנת 2012 בשיעור התעסוקה, שעלה ל-68% בשנת 2013, לאחר שבשנים 2012-2011 הוא נע סביב ה-50%.

אי-השתלבות של חרדים בשוק העבודה סומנה כאחת הבעיות המשמעותיות ביותר שאורבות לכלכלה הישראלית. בדוחות של מרכז טאוב שפורסמו בשנים האחרונות, הוצגה השתלבות החרדים בכלכלה כאסטרטגית לאומית.

נטען, כי אם לא ישולבו החרדים והערבים במעגל העבודה יגדל מאוד הנטל על יתר האוכלוסיות, ויגרום להתמרמרות ולתסכול עד כדי משבר חברתי. והנה מתברר שהכלכלה הישראלית כבר התחילה את השינוי. בשקט ובהתמדה חרדים רבים משתלבים בשוק העבודה. מדובר בתהליך רגיש וחשוב , השאלה האם שוב הפולטיקאים משיקולים זרים יעכבו התהליך המבורך ? מבלי להיכנס להיבטים פוליטיים, החלטת הממשלה לשוב ולהגדיל את הקצבאות השונות לחרדים אינה מבשרת טובות בכל הקשור להאצת השתלבות החרדים בשוק העבודה. 

בהחלטת ממשלה מספר 1994, משנת 2010, נקבע יעד של 63% תעסוקה לחרדים, גברים ונשים, גילאי 64-25. והנה, הפתעה לטובה, שיעור התעסוקה של הנשים החרדיות עבר כבר את הרף שהוצב - 68% מהנשים מועסקות! נתון מעניין נוסף מלמד כי מבין החרדים בגילאי 25-64 שאינם בכוח העבודה, 22% מהגברים החרדים מעוניינים לעבוד; ו-32% מהנשים החרדיות הביעו רצון לעבוד.

אחת הסיבות לשינוי היא הקיצוץ האחרון שבוצע בקצבאות. הרבה ביקורת הוטחה על מדיניות קיצוץ הקצבאות שהנהיגה הממשלה. היום מתברר כי מהלך שזכה לקיתונות של ביקורת על היותו אנטי-חברתי לכאורה, הפך כשצוללים לנתונים, למהלך סופר-חברתי. שהרי הגדלת התעסוקה בקרב הציבור החרדי, כפי שמשתקפת מנתוני הלשכה-המרכזית-לסטטיסטיקה, תסייע לצמצם את ממדי העוני בקרב אוכלוסייה זו. שילוב החרדים במעגל העבודה מאפשר לממשלה להפחית את התמיכה הכספית באוכלוסייה זו, והופך אותה מנתמכת ליצרנית ולחיונית למשק. זאת, בנוסף לפן החברתי - חיבור לחברה הישראלית, במקום בידוד וניכור.

עם זאת, נציין כי מהפכת התעסוקה החרדית לא נובעת רק מהקיצוץ בקצבאות, אלא גם מתוך שינוי והבנה בציבור החרדי כי כדי להתקדם ברמת החיים ולהשפיע בחברה - ולא להיתפס כציבור עני ושולי - עליו להוביל את השינוי מבפנים. כך נולדו עמותות רבות שמקדמות הכשרה אקדמאית של חרדים, והן מושכות רבים מהמגזר.

כיצד אפשר לקדם עוד יותר את התהליך המבורך? אפשרות אחת היא עידוד מצד משרדי הממשלה להכשרות שונות. בשום מצב לא לוותר על החובה בלימודי הליבה לחרדים, מתמטיקה, אנגלית, מדעים הם השפה של העולם הגלובלי היום. אפשרות אחרת היא שילובם בשוק החופשי. שהמעסיקים יפנימו את הברכה הצפויה בהכשרת עובדים רבים מקרב האוכלוסייה החרדית. מחקרים מלמדים כי אוכלוסייה זו מצטיינת ברובה בהתמדה, עקשנות, עקביות ונאמנות למקום העבודה לאורך זמן. זוהי דוגמה נוספת להצלחה משקית דווקא באמצעות הפחתת מעורבות ממשלתית. תנו לכוחות השוק לפעול.

תגובות:

יגאל אלפסי

09/02/2016

בזמנו בן גוריון אישר ל 100 תלמידי ישיבה לא להתגייס ולקבל קיצבה מיוחדת, ותראו מה נהיה מזה..
כל עשרים שנים, כמדומני, האוכלוסייה החרדית מכפילה את עצמה לנוכח קצב הילודה המסחרר.
אם לא יחול שינויי דרמטי בהשתלבות אוכלוסייה זו בחברה ובמשק הישראלי אנחנו בצרות צרורות.
המאמר נכון ומנומק , לצערי אני עדיין חרד....

שליחת תגובה: